Škoda znak

Na konci roku 1894 začala ve strojírenské dílně v Mladé Boleslavi výroba bicyklů. Přestože se mnohé komponenty dováželi ze zahraničí, převážně z Anglie, nesly hrdou vlasteneckou značku Slavia. Název Slavia se později používal i pro motocykly L & K.

logologo

Na vozech z Mladá Boleslavi se od roku 1904 začal objevovat znak složený z příjmení zakladatelů továrny. Dnes toto logo označuje nejluxusnější modely Škoda .

logo

Na tomto znaku se poprvé objevily vavříny. Logu dominují iniciály zakladatelů. Používalo se v letech 1905 - 1925. Logo navrhla mladoboleslavská firma Blecha.

logo

Na znaku z roku 1923 lze poprvé spatřit šíp s křídly. Původ znaku není úplně jasný, jedna z variant říká, že si Tomas Maglic, tehdejší obchodní ředitel Škody, přivezl ze své cesty do Ameriky Indiána jako sluhu a křídlo je vlastně jeho stylizovaná hlava s čelenkou z peří a jeho podobu snad navrhli pracovníci z dílen. Podle druhé teorie jde o křídlo nesoucí stylizovanou traverzu - základní prvek konstrukce mostů, jejíž stavbě se plzeňská Škodovka věnovala.

logo

Po sjednocení automobilky s plzeňským koncernem Škoda roku 1925 je podle smlouvy se tento znak na automobilech používá společně s logem Laurin & Klement, na některých autech je navíc šíp s křídly. Oválný znak se užíval do roku 1933.

logo

Ve dvacátých letech minulého století byly u Úřadu pro zápis známek a vzorků v Plzni registrovány dvě varianta nového znaku s okřídleným šípem. Druhá (bez textu a jen se třemi pery) - stylisticky dokonalejší - se používá v podstatě dodnes. Zajímavostí je, že logo bylo prvně použito ještě před přihlášením jako ochranná známka.

logo

V následujících letech se znak Škoda používal společně s oválným znakem.

Ke kulatému znaku se šípem a perutí byl přidám normový logotyp slova ŠKODA a v roce 1937 je tento znak hodnocen jako jeden z nejoriginálnějších, stylově nejčistších a nejdokonalejších ochranných známek průmyslových podniků ve světě.

logo

Na typ Favorit byl použit lehce zmodernizovaný znak bez textu. To se psal rok 1988. Se vstupem VW bylo nutné vyřešit pravidla týkající se užívání znaku, vlastníkem ochranné známky je Škoda Plzeň, která již se Škoda Auto nemá nic společného. Proto byla v polovině roku 1991 zakoupena užívací práva za 330 miliony Kč.

logo

Na typ Felicia (1995) byl použit barevný znak s vavříny. Pro komerční účely továrna vavříny nahrazuje textem a na znaku je tak napsáno celé jméno automobilky - ŠKODA AUTO. Tento znak se používá do dneška a spolu s fontem české kubistické školy tvoří nezaměnitelnou identitu značky.

logo

 

 

Co okřídlený šíp Škody znamená?

logo

Šíp je symbolem rychlosti a cílené aktivity. Křídla pak pokroku, volnosti, šíře nabídky a odbyt výrobků nejen ve světě. Otvor v křídle značí stylizované oko, což má ukazovat na přesnost výroby a vnímavost k okolí. Vavříny symbolizují sílu, chytrost, vítězství a poukazují na stoleté zkušenosti firmy. Zelená barva dodává Škodě větší svébytnost, protože konkurence zelenou příliš nepoužívá. Kromě svěžího výrazu zelená barva signalizuje pozornost k novým výzvám, jako je ochrana životního prostředí, recyklace použitých materiálů a ekologická produkce. Kruh samozřejmě znamená jednotu, svět, harmonii. Základ loga vznikl na začátku dvacátých let dvacátého století ve dvou hodně si podobných verzích.


 
 
  na začátek stránky  

Poslední úprava: 21. 12. 2010 TOPlist
© Pavel PS 2005 - 2022